Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o planowanych wyznaczeniach na 2013 rok

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie informuje, że zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 112 poz. 744 z późń. zm.) przyjmuje wnioski o wyznaczenie na czas określony lekarzy weterynarii lub osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W NAMYSŁOWIE INFORMUJE:

W roku 2013 na terenie powiatu namysłowskiego planowane są wyznaczenia w następującym zakresie:

 • szczepień ochronnych lub badan rozpoznawczych,
 • badania mięsa zwierząt łownych,
 • badania zwierząt umieszczanych na rynku krajowym oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem / przetwórstwem mięsa,
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.

LOKALIZACJA

 • na terenie powiatu namysłowskiego,
 • w zakładach: 4 rzeźniach, 3 zakładach rozbioru/przetwórstwa mięsa
 • Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni TPDW nr 6-1 do 6-4.

TERMIN REALIZACJI

 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

SPOSÓB I TERMIN UDOSTĘPNIANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ LEKARZY WETERYNARII UBIEGAJACYCH SIĘ O WYZNACZENIE

 • wnioski (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, tel. 77 4101315; w terminie do 11.12.2012 r.
  W przypadku nieobsadzenia „wyznaczeń” wnioski można składać w późniejszych terminach.

TERMIN ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 • do 20.12.2012 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Namysłowie
lek. wet. Andrzej Malawski

Załącznik nr 1 DOCWyznaczenia_2013_zał1.doc (43,50KB)