Przejdź do treści strony
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Plan kontroli na 2013 rok

DZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH W POWIATOWYM  INSPEKTORACIE  WETERYNARII  W  NAMYSŁOWIE

Miesiąc Zakres kontroli Ilość kontroli
Styczeń Fermy kur niosek 1
Zakład wylęgu drobiu 1
Luty Fermy kur niosek 1
Kontrole sprawdzające dot. dobrostanu zwierząt 2
Monitoring chorób zakaźnych – FMD, SVD, TBC  
Marzec Fermy kur niosek 1
Dobrostan zwierząt 5
Siedziby stad IRZ/CC 2
Lekarze badający 3
Monitoring chorób zakaźnych – TBC, CSF, EBB, Br  
Kwiecień Fermy kur niosek 1
Zakład wylęgu drobiu 1
Dobrostan zwierząt 5
Siedziby stad IRZ/CC 3
Monitoring chorób zakaźnych – HPAI, choroba Aujeszky, FMD, SVD, CSF, EBB, Br  
Maj Fermy kur niosek 1
Dobrostan zwierząt 5
Siedziby stad IRZ/CC 2
Przewoźnicy/konwojenci 2
Monitoring chorób zakaźnych – HPAI, choroba Aujeszky, BTV, Gorączka Q, IBR/IPV  
Czerwiec Fermy kur niosek 1
Dobrostan zwierząt 7
Siedziby stad IRZ/CC 3
Punkty kopulacyjne 2
Monitoring chorób zakaźnych – choroba Aujeszky  
Lipiec Fermy kur niosek 1
Dobrostan zwierząt 4
Siedziby stad IRZ/CC 2
Punkty unasienniania 3
Zwierzęta dzikie 2
Monitoring chorób zakaźnych – BTV, CSF, FMD, SVD, choroba Aujeszky  
Sierpień Dobrostan zwierząt 6
Siedziby stad IRZ/CC 2
Punkty unasienniania 2
Wrzesień Dobrostan zwierząt 8
Siedziby stada IRZ/CC 3
Lecznice dla zwierząt 1
Monitoring chorób zakaźnych – TBC, CSF, choroba Aujeszku  
Październik Dobrostan zwierząt 3
Siedziby stad IRZ/CC 1
Lecznice dla zwierząt 3
Gospodarstwa rybackie 5
Monitoring chorób zakaźnych – TBC, choroba Aujeszky, FMD, SVD, CSF  
Listopad Dobrostan zwierząt 2
Lecznice dla zwierząt 4
Gospodarstwa rybackie 15
Kontrole sprawdzające dot. dobrostanu zwierząt 2
Grudzień Gospodarstwa rybackie 9
Kontrole sprawdzające dot. dobrostanu zwierząt 1

 

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, PASZ ORAZ UBOCZNYCH PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

Miesiąc

Rodzaj kontroli

Zakres kontroli

Kontrolowany podmiot

Realizacja

STYCZEŃ

Okresowa

bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego-w tym wymagania weterynaryjne przy ich produkcji:

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-transport zwierząt żywych do rzeźni

-audyt systemu HACCP w tym procedur GMP/GHP

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

Okresowa

-zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych produktów pochodzenia zwierzęcego-ogólne wymagania dla zakładów

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-audyt systemu HACCP w tym procedur GMP/GHP

zakład sektora mięsa białego-1 podmiot

DH

Kontrola doraźna

 Sprawdzenie wykonanie zaleceń nałożonych decyzją administracyjną z 2012r

zakład sektora mięsa białego-1 podmiot

zakład sektora mięsa czrwonego-1 podmiot

DH

Kontrola tematyczna

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

zakład  sektora mięsa czerwonego-

1 podmiot

DH

LUTY

Kontrola tematyczna

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich--mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

zakład  sektora mięsa czerwonego-

2- podmiot

DH

Kontrola tematyczna

-przestrzeganie przepisów  o ochronie zwierząt- kontrola dobrostanu na rzeźni

zakład  sektora mięsa czerwonego-

2 podmioty

DH

Okresowa

kontrola w zakresie spełnienia wymagań przy produkcji pasz na użytek własny

gospodarstwo rolne- 6 gospodarstw

DN

Okresowa

spełnienie przez podmiot wymagań przy wprowadzaniu pasz do obrotu

punkt obrotu paszami-1 podmiot

DN

Kontrola doraźna

Sprawdzenie wykonanie zaleceń nałożonych decyzją administracyjną z 2012r

gospodarstwo rolne- 2 gospodarstwa

DN

Okresowa

spełnienie wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami

wytwórnia pasz- 1 podmiot

DN

MARZEC

Okresowa

-zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych produktów pochodzenia zwierzęcego-ogólne wymagania dla zakładów

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-transport zwierząt żywych do rzeźni

-audyt systemu HACCP w tym procedur GMP/GHP

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

Kontrola tematyczna

-przestrzeganie przepisów  o ochronie zwierząt- kontrola dobrostanu na rzeźni

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

Kontrola tematyczna

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

zakład sektora mlecznego-1 podmiot

DH

Okresowa

spełnienie wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami

wytwórnia pasz- 3 podmioty

DN

Okresowa

spełnienie wymagań przy wprowadzaniu do obrotu pasz

punkt obrotu paszami -1 podmiot

DN

Okresowa

kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymagań przy produkcji pasz na użytek własny

gospodarstwo rolne- 6 gospodarstw

DN

Okresowa

Spełnienie wymagań weterynaryjnych

sektor utylizacyjny- 1 podmiot

DN

Kontrola doraźna

Sprawdzenie wykonanie zaleceń nałożonych decyzją administracyjną z 2012r

gospodarstwo rolne- 1 gospodarstwo

DN

KWIECIEŃ

Okresowa

spełnienie wymagań przy pozyskiwaniu mleka surowego do skupu

gospodarstwo rolne produkujące mleko-5 gospodarstw

DH

Kontrola tematyczna

-przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt- kontrola dobrostanu na rzeźni

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

Kontrola tematyczna

 -postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

zakład sektora  jajczarskiego-1 podmiot

DH

Kontrola tematyczna

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

Kontrola doraźna

-kontrola sprawdzająca wykonania obowiązków nałożonych decyzją administracyjną z 2012r

zakład sektora  jajczarskiego-1 podmioty

zakład sektora mięsnego-1 podmiot

DH

Kontrola doraźna

-kontrola sprawdzająca wykonania obowiązków nałożonych decyzją administracyjną z 2012r

gospodarstwo rolne- 1 gospodarstwo

DN

Okresowa

spełnienie przez podmiot wymagań weterynaryjnych

sektor utylizacyjny- 2 podmiot

DN

Okresowa

spełnienie przez podmiot wymagań przy wprowadzaniu pasz do obrotu 

punkt obrotu paszami -4 podmioty

DN

Okresowa

kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymagań przy produkcji pasz na użytek własny

gospodarstwo rolne- 6 gospodarstw

DN

MAJ

Kontrola tematyczna

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

zakład sektora mięsa czerwonego-2 podmioty

DH

Okresowa

spełnienie wymagań przy pozyskiwaniu mleka surowego do skupu

gospodarstwo rolne produkujące mleko-5 gospodarstwa

DH

Okresowa

spełnienie przez podmiot wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami

wytwórnia pasz- 1 podmiot

DN

Okresowa

spełnienie przez podmiot wymagań przy wprowadzaniu pasz do obrotu 

punkt obrotu paszami -3 podmioty

DN

Okresowa

kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymagań przy produkcji pasz na użytek własny

gospodarstwo rolne- 6 gospodarstw

DN

Okresowa

spełnienie przez podmiot wymagań weterynaryjnych

sektor utylizacyjny- 4 podmiot

DN

CZERWIEC

Okresowa

-zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych produktów pochodzenia zwierzęcego-ogólne wymagania dla zakładów

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-audyt systemu HACCP w tym procedur GMP/GHP

zakład sektora mięsa białego-1 podmiot

DH

Kontrola tematyczna

 -realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

zakład sektora mlecznego-1 podmiot

DH

Okresowa

spełnienie wymagań przy pozyskiwaniu mleka surowego do skupu

gospodarstwo rolne produkujące mleko-5 gospodarstwa

DH

Okresowa

spełnienie przez podmiot wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami

wytwórnia pasz- 3 podmioty

DN

Okresowa

spełnienie przez podmiot wymagań przy wprowadzaniu pasz do obrotu 

punkt obrotu paszami 4 podmiotów

DN

Okresowa

Spełnienie wymagań weterynaryjnych

sektor utylizacyjny- 1 podmiot

DN

Okresowa

kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymagań przy produkcji pasz na użytek własny

gospodarstwo rolne- 6 podmiotów

DN

Okresowa

spełnienie wymagań weterynaryjnych

podmiot transportujący materiały paszowe- 4 podmioty

DN

LIPIEC

Okresowa

-zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych produktów pochodzenia zwierzęcego-ogólne wymagania dla zakładów

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-audyt systemu HACCP w tym procedur GMP/GHP

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

Kontrola tematyczna

realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

Okresowa

spełnienie wymagań przy pozyskiwaniu mleka surowego do skupu

gospodarstwo rolne produkujące mleko-5 gospodarstwa

DH

Okresowa

spełnienie przez podmiot wymagań przy wprowadzaniu pasz do obrotu 

punkt obrotu paszami -1 podmiot

DN

Okresowa

kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymagań przy produkcji pasz na użytek własny

gospodarstwo rolne- 6 gospodarstw

DN

Okresowa

spełnienie wymagań weterynaryjnych

podmiot transportujący materiały paszowe- 4 podmioty

DN

SIERPIEŃ

Okresowa

-zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych produktów pochodzenia zwierzęcego-ogólne wymagania dla zakładów

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-transport zwierząt żywych do rzeźni

-audyt systemu HACCP w tym procedur GMP/GHP

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

Kontrola tematyczna

realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

Kontrola tematyczna

-przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt- kontrola dobrostanu na rzeźni

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

Okresowa

spełnienie wymagań przy pozyskiwaniu mleka surowego do skupu

gospodarstwo rolne produkujące mleko surowe-5  gospodarstw

DH

Okresowa

spełnienie przez podmiot wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami

wytwórnia pasz- 2 podmioty

DN

Okresowa

spełnienie przez podmiot wymagań przy wprowadzaniu pasz do obrotu 

punkt obrotu paszami -1 podmiot

DN

Okresowa

spełnienie wymagań weterynaryjnych

sektor utylizacyjny- 4 podmioty

DN

Okresowa

kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymagań przy produkcji pasz na użytek własny

gospodarstwo rolne- 6 gospodarstw

DN

Okresowa

spełnienie wymagań weterynaryjnych

podmiot transportujący materiały paszowe- 4 podmioty

DN

WRZESIEŃ

Okresowa

-zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych produktów pochodzenia zwierzęcego-ogólne wymagania dla zakładów

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-transport zwierząt żywych do rzeźni

-audyt systemu HACCP w tym procedur GMP/GHP

zakład sektora jajczarskiego-1 podmiot

DH

Kontrola tematyczna

realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

zakład sektora mięsa białego-1 podmiot

DH

Kontrola tematyczna

-przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt- kontrola dobrostanu na rzeźni

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

Kontrola wyznaczonych lek. wet.

kontrola w zakresie wykonywania czynności powierzonych przez PLW w Namysłowie

2-3 lek.wet.

DH

Okresowa

spełnienie wymagań przy pozyskiwaniu mleka surowego do skupu

gospodarstwo rolne produkujące mleko surowe-5 gospodarstw

DH

Okresowa

spełnienie przez podmiot wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami

wytwórnia pasz- 1 podmiot

DN

Okresowa

spełnienie przez podmiot wymagań przy wprowadzaniu pasz do obrotu 

punkt obrotu paszami -2 podmiot

DN

Okresowa

kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymagań przy produkcji pasz na użytek własny

gospodarstwo rolne- 6 -gospodarstw

DN

Okresowa

spełnienie wymagań weterynaryjnych

podmiot transportujący materiały paszowe- 2 podmioty

DN

PAŹDZIERNIK

Kontrola tematyczna

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

Kontrola tematyczna

- przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt- kontrola dobrostanu na rzeźni

zakład sektora mięsa czerwonego-2 podmioty

DH

Okresowa

-zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych produktów pochodzenia zwierzęcego-ogólne wymagania dla zakładów

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-transport zwierząt żywych do rzeźni

-audyt systemu HACCP w tym procedur GMP/GHP

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

Kontrola wyznaczonych lek. wet.

kontrola w zakresie wykonywania czynności powierzonych przez lek. wet.

2-3 lek.wet.

DH

Okresowa

spełnienie przez podmiot wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami

wytwórnia pasz- 1 podmiot

DN

Okresowa

spełnienie przez podmiot wymagań przy wprowadzaniu pasz do obrotu 

punkt obrotu paszami-3 podmioty

DN

Okresowa

kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymagań przy produkcji pasz na użytek własny

gospodarstwo rolne- 6 gospodarstw

DN

Okresowa

spełnienie wymagań weterynaryjnych

sektor utylizacyjny- 3 podmioty

DN

LISTOPAD

Kontrola tematyczna

 -realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

zakład sektora mięsnego-1 podmiot

DH

Okresowa

-zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych produktów pochodzenia zwierzęcego-ogólne wymagania dla zakładów

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-transport zwierząt żywych do rzeźni

-audyt systemu HACCP w tym procedur GMP/GHP

zakład sektora mlecznego-1 podmiot

DH

Kontrola wyznaczonych lek. wet.

kontrola w zakresie wykonywania czynności powierzonych przez PLW w Namysłowie

2-3 lek.wet.

DH

Okresowa

spełnienie przez podmiot wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami

wytwórnia pasz- 3 podmioty

DN

Okresowa

spełnienie wymagań weterynaryjnych

sektor utylizacyjny- 3 podmioty

DN

GRUDZIEŃ

Okresowa

-zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych produktów pochodzenia zwierzęcego-ogólne wymagania dla zakładów

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-transport zwierząt żywych do rzeźni

-audyt systemu HACCP w tym procedur GMP/GHP

zakład sektora rybnego-1 podmiot

DH

Kontrola wyznaczonych lek. wet.

kontrola w zakresie wykonywania czynności z wyznaczenia

2-3 lek.wet.

DH

Okresowa

Spełnienie wymagań weterynaryjnych

sektor utylizacyjny- 2 podmioty

DH

 

 • Opublikował: Michał Wilczyński, data publikacji: 31-01-2013 22:57
 • Modyfikował: Michał Wilczyński, data modyfikacji: 04-02-2013 16:04
 • Podmiot udostępniający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: lek. wet. Roman Miłczew
 • Data wytworzenia: 31-01-2013
 • Ilość wyświetleń: 6089
 • Link do strony: http://bip.piw.namyslow.pl/12/20/plan-kontroli-na-2013-rok.html
 • Data publikacji: 31-01-2013 22:57 przez: Michał Wilczyński
 • Data modyfikacji: 04-02-2013 16:04 przez: Michał Wilczyński
 • Podmiot udostępniający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: lek. wet. Roman Miłczew
 • Data wytworzenia: 31-01-2013
 • Ilość wyświetleń: 6089
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  04-02-2013, godz. 16:04:56
  Modyfikacja strony przez: Michał Wilczyński
 •  
  04-02-2013, godz. 16:04:30
  Modyfikacja strony przez: Michał Wilczyński
 •  
  04-02-2013, godz. 16:03:45
  Modyfikacja strony przez: Michał Wilczyński
 •  
  04-02-2013, godz. 16:02:45
  Modyfikacja strony przez: Michał Wilczyński
 •  
  04-02-2013, godz. 16:02:11
  Modyfikacja strony przez: Michał Wilczyński
 •  
  04-02-2013, godz. 16:01:20
  Modyfikacja strony przez: Michał Wilczyński
 •  
  31-01-2013, godz. 23:23:58
  Modyfikacja strony przez: Michał Wilczyński
 •  
  31-01-2013, godz. 23:20:35
  Modyfikacja strony przez: Michał Wilczyński
 •  
  31-01-2013, godz. 23:19:09
  Modyfikacja strony przez: Michał Wilczyński
 •  
  31-01-2013, godz. 23:18:25
  Modyfikacja strony przez: Michał Wilczyński
 •  
  31-01-2013, godz. 23:12:08
  Modyfikacja strony przez: Michał Wilczyński
 •  
  31-01-2013, godz. 23:07:28
  Modyfikacja strony przez: Michał Wilczyński
 •  
  31-01-2013, godz. 23:06:55
  Modyfikacja strony przez: Michał Wilczyński
 •  
  31-01-2013, godz. 23:05:59
  Modyfikacja strony przez: Michał Wilczyński
 •  
  31-01-2013, godz. 23:02:21
  Modyfikacja strony przez: Michał Wilczyński
 •  
  31-01-2013, godz. 23:00:50
  Modyfikacja strony przez: Michał Wilczyński
 •  
  31-01-2013, godz. 22:57:00
  Modyfikacja strony przez: Michał Wilczyński
Dane adresowe:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3

 

tel.: 77 410 13 15
fax: 77 403 97 70
e-mail: piw.namyslow@wiw.opole.pl