Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o planowanych wyznaczeniach na 2014 rok

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie działając na podstawie Instrukcji Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do niektórych czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, ustala sposób i termin składania wniosków przez lekarzy weterynarii, ubiegających się o wyznaczenie na rok 2014.

W roku 2014 na terenie powiatu namysłowskiego planowane są wyznaczenia w następującym zakresie:

 • szczepień ochronnych lub badan rozpoznawczych,
 • badania mięsa zwierząt łownych,
 • badania zwierząt umieszczanych na rynku krajowym oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem / przetwórstwem mięsa,
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.

LOKALIZACJA

 • na terenie powiatu namysłowskiego,
 • w zakładach: 4 rzeźniach, 3 zakładach rozbioru/przetwórstwa mięsa
 • Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni TPDW nr 6-1 do 6-4.

TERMIN REALIZACJI

 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ LEKARZY WETERYNARII UBIEGAJACYCH SIĘ O WYZNACZENIE

 • wniosek (stanowiący załącznik nr 1 do „Instrukcji Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii…”) należy składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, tel. 774101315; w terminie do 22.11.2013 r.

TERMIN ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 • Komisyjne rozpatrywanie wniosków nastąpi do 10.12.2013 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Namysłowie
lek. wet. Andrzej Malawski

Wniosek o wyznaczenie na rok 2014 - DOCWniosek_o_ wyznaczenie_2014.doc
Wniosek o wyznaczenie na rok 2014 - PDFWniosek_o_ wyznaczenie_2014.pdf