Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan kontroli na 2014 rok

Plan pracy zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

Miesiąc

Rodzaj kontroli

Zakres kontroli

Kontrolowany podmiot

Realizacja

STYCZEŃ

OKRESOWA

-bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego-w tym wymagania weterynaryjne przy ich produkcji:

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-audyt systemu HACCP w tym procedur GMP/GHP

 zakład  sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

LUTY

Kontrola tematyczna

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich--mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

zakład  sektora mięsa czerwonego-

3- podmiot

DH

Kontrola tematyczna

-przestrzeganie przepisów  o ochronie zwierząt- kontrola dobrostanu na rzeźni

zakład  sektora mięsa czerwonego-

1 podmioty

DH

OKRESOWA

-zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych produktów pochodzenia zwierzęcego-ogólne wymagania dla zakładów

- identyfikacja odstrzelonych zwierząt,

- oświadczenia myśliwych

Punkty Skupu Dziczyzny- 2 podmioty

DH

OKRESOWA

kontrola w zakresie spełnienia wymagań przy produkcji pasz na użytek własny

gospodarstwo rolne- 5 gospodarstw

DN

OKRESOWA

spełnienie przez podmiot wymagań przy wprowadzaniu pasz do obrotu

punkt obrotu paszami-1 podmiot

DN

OKRESOWA

spełnienie wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami

wytwórnia pasz- 2 podmioty

DN

MARZEC

OKRESOWA

-zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych produktów pochodzenia zwierzęcego-ogólne wymagania dla zakładów

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-transport zwierząt żywych do rzeźni

-audyt systemu HACCP w tym procedur GMP/GHP

 zakład sektora mięsa białego -1 podmiot

DH

OKRESOWA

-zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych produktów pochodzenia zwierzęcego-ogólne wymagania dla zakładów

- identyfikacja odstrzelonych zwierząt,

- oświadczenia myśliwych

Punkty Skupu Dziczyzny- 2 podmioty

DH

OKRESOWA

spełnienie wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami

wytwórnia pasz- 2 podmioty

DN

OKRESOWA

spełnienie wymagań przy wprowadzaniu do obrotu pasz

punkt obrotu paszami -1 podmiot

DN

OKRESOWA

kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymagań przy produkcji pasz na użytek własny

gospodarstwo rolne- 5 gospodarstw

 

DN

OKRESOWA

Spełnienie wymagań weterynaryjnych

sektor utylizacyjny- 2 podmiot

DN

KWIECIEŃ

Kontrola tematyczna

-przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt- kontrola dobrostanu na rzeźni

zakład sektora mięsa czerwonego-2 podmiot

DH

OKRESOWA

 -zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych produktów pochodzenia zwierzęcego-ogólne wymagania dla zakładów

- -realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

- -audyt systemu HACCP w tym procedur GMP/GHP

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

zakład sektora  jajczarskiego-1 podmiot

 

DH

Kontrola tematyczna

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

OKRESOWA

spełnienie przez podmiot wymagań weterynaryjnych

sektor utylizacyjny- 1 podmiot

DN

OKRESOWA

spełnienie przez podmiot wymagań przy wprowadzaniu pasz do obrotu 

punkt obrotu paszami -5 podmiotów

DN

OKRESOWA

kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymagań przy produkcji pasz na użytek własny

gospodarstwo rolne- 6 gospodarstw

DN

MAJ

Kontrola tematyczna

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

zakład sektora mięsa czerwonego-2 podmioty

DH

Kontrola tematyczna

-przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt- kontrola dobrostanu na rzeźni

zakład sektora mięsa czerwonego-2 podmiot

DH

OKRESOWA

- zapewnienie wymagań weterynaryjnych  przy produkcji i przez produkty  pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

- wielkość produkcji

- wymagania dla miejsc prowadzenia sprzedaży

podmioty zajmujące się  produkcją  w ramach  sprzedaży bezpośredniej-2 podmioty

DH

OKRESOWA

spełnienie wymagań przy pozyskiwaniu mleka surowego do skupu

gospodarstwo rolne produkujące mleko-5 gospodarstwa

DH

OKRESOWA

spełnienie przez podmiot wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami

wytwórnia pasz- 1 podmiot

DN

OKRESOWA

spełnienie przez podmiot wymagań przy wprowadzaniu pasz do obrotu 

punkt obrotu paszami -2 podmioty

DN

OKRESOWA

kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymagań przy produkcji pasz na użytek własny

gospodarstwo rolne- 6 gospodarstw

DN

OKRESOWA

spełnienie przez podmiot wymagań weterynaryjnych

sektor utylizacyjny- 3 podmioty

DN

CZERWIEC

OKRESOWA

-zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych produktów pochodzenia zwierzęcego-ogólne wymagania dla zakładów

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-audyt systemu HACCP w tym procedur GMP/GHP

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

Kontrola tematyczna

 -realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

zakład sektora mięsa białego -1 podmiot

DH

OKRESOWA

-  zapewnienie wymagań weterynaryjnych  przy produkcji i przez produkty  pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

- wielkość produkcji

- wymagania dla miejsc prowadzenia sprzedaży

podmioty zajmujące się  produkcją  w ramach  sprzedaży bezpośredniej-2 podmioty

 

OKRESOWA

spełnienie wymagań przy pozyskiwaniu mleka surowego do skupu

gospodarstwo rolne produkujące mleko-5 gospodarstwa

DH

OKRESOWA

spełnienie przez podmiot wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami

wytwórnia pasz- 3 podmioty

DN

OKRESOWA

spełnienie przez podmiot wymagań przy wprowadzaniu pasz do obrotu 

punkt obrotu paszami 4 podmioty

DN

OKRESOWA

Spełnienie wymagań weterynaryjnych

sektor utylizacyjny- 2 podmioty

DN

OKRESOWA

kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymagań przy produkcji pasz na użytek własny

gospodarstwo rolne- 5 podmiotów

DN

OKRESOWA

spełnienie wymagań weterynaryjnych

podmiot transportujący materiały paszowe- 4 podmioty

DN

LIPIEC

OKRESOWA

-zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych produktów pochodzenia zwierzęcego-ogólne wymagania dla zakładów

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-audyt systemu HACCP w tym procedur GMP/GHP

zakład sektora mięsa czerwonego-2 podmiot

DH

Kontrola tematyczna

realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

OKRESOWA

spełnienie wymagań przy pozyskiwaniu mleka surowego do skupu

gospodarstwo rolne produkujące mleko-5 gospodarstwa

DH

OKRESOWA

kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymagań przy produkcji pasz na użytek własny

gospodarstwo rolne- 5 gospodarstw

DN

OKRESOWA

spełnienie wymagań weterynaryjnych

podmiot transportujący materiały paszowe- 4 podmioty

DN

SIERPIEŃ

Kontrola tematyczna

realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

--postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

OKRESOWA

spełnienie wymagań przy pozyskiwaniu mleka surowego do skupu

gospodarstwo rolne produkujące mleko surowe-5  gospodarstw

DH

OKRESOWA

spełnienie przez podmiot wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami

wytwórnia pasz- 1 podmiot

DN

OKRESOWA

spełnienie przez podmiot wymagań przy wprowadzaniu pasz do obrotu 

punkt obrotu paszami -2 podmioty

DN

OKRESOWA

kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymagań przy produkcji pasz na użytek własny

gospodarstwo rolne- 6 gospodarstw

DN

OKRESOWA

spełnienie wymagań weterynaryjnych

podmiot transportujący materiały paszowe- 4 podmioty

DN

WRZESIEŃ

Kontrola tematyczna

realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

zakład sektora mięsa czerwonego-2 podmiot zakład sektora mięsa białego-1 podmiot

DH

Kontrola tematyczna

-przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt- kontrola dobrostanu na rzeźni

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

DH

KOTROLA WYZNACZONYCH LEK.WET.

kontrola w zakresie wykonywania czynności powierzonych przez PLW w Namysłowie

2-3 lek.wet.

DH

OKRESOWA

spełnienie wymagań przy pozyskiwaniu mleka surowego do skupu

gospodarstwo rolne produkujące mleko surowe-5 gospodarstw

DH

OKRESOWA

spełnienie przez podmiot wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami

wytwórnia pasz- 2 podmioty

DN

OKRESOWA

spełnienie przez podmiot wymagań przy wprowadzaniu pasz do obrotu 

punkt obrotu paszami -2 podmiot

DN

OKRESOWA

kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymagań przy produkcji pasz na użytek własny

gospodarstwo rolne- 6 -gospodarstw

DN

OKRESOWA

spełnienie wymagań weterynaryjnych

podmiot transportujący materiały paszowe- 4 podmioty

DN

PAŹDZIERNIK

OKRESOWA

-zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych produktów pochodzenia zwierzęcego-ogólne wymagania dla zakładów

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-transport zwierząt żywych do rzeźni

-audyt systemu HACCP w tym procedur GMP/GHP

zakład sektora mięsa czerwoneg-1 podmiot

DH

Kontrola tematyczna

- przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt- kontrola dobrostanu na rzeźni

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

 

KONTROLA WYZNACZONYCH LEK. WET.

kontrola w zakresie wykonywania czynności powierzonych przez lek. wet.

2-3 lek.wet.

DH

OKRESOWA

spełnienie przez podmiot wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami

wytwórnia pasz- 1 podmiot

DN

OKRESOWA

spełnienie przez podmiot wymagań przy wprowadzaniu pasz do obrotu 

punkt obrotu paszami-5 podmiotów

DN

OKRESOWA

kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymagań przy produkcji pasz na użytek własny

gospodarstwo rolne- 5 gospodarstw

DN

OKRESOWA

spełnienie wymagań weterynaryjnych

sektor utylizacyjny- 4 podmioty

DN

LISTOPAD

OKRESOWA

-zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych produktów pochodzenia zwierzęcego-ogólne wymagania dla zakładów

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

-transport zwierząt żywych do rzeźni

-audyt systemu HACCP w tym procedur GMP/GHP

zakład sektora mięsa czerwoneg-1 podmiot

 zakład sektora  rybnego-1 podmiot

DH

Kontrola tematyczna

Wspólna kontrola z PIS  zgodnie z zawartym porozumieniem-

Zakład  produkujący żywność złożoną – 1 podmiot

 

Kontrola tematyczna

- przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt- kontrola dobrostanu na rzeźni

zakład sektora mięsa czerwonego-2 podmioty

zakład sektora  rybnego-1 podmiot

DH

Kontrola tematyczna

-realizacja harmonogramu badań właścicielskich-mikrobiologicznych w zakresie bezpieczeństwa produktu i higieny procesu, analiza tendencji

postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

zakład sektora mięsa czerwonego-1 podmiot

 

KONTROLA WYZNACZONYCH LEK. WET.

kontrola w zakresie wykonywania czynności powierzonych przez PLW w Namysłowie

2-3 lek.wet.

DH

OKRESOWA

spełnienie przez podmiot wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami

wytwórnia pasz- 2 podmioty

DN

OKRESOWA

spełnienie przez podmiot wymagań przy wprowadzaniu pasz do obrotu 

punkt obrotu paszami-1 podmiot

DN

GRUDZIEŃ

Kontrola tematyczna

-postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

zakład  sektora rybnego-

1 podmiot

DH

KONTROLA WYZNACZONYCH LEK. WET.

kontrola w zakresie wykonywania czynności z wyznaczenia

2-3 lek.wet.

DH

 

DZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH W POWIATOWYM  INSPEKTORACIE  WETERYNARII  W  NAMYSŁOWIE

Miesiąc Zakres kontroli ilość kontroli
Styczeń Ferma szynszyli 1
kontrola w handlu 2
kontrole sprawdzające dot. Dobrostanu zwierząt 1
Luty Fermy trzody chlewnej - okresowe 3
Dobrostan zwierząt 4
kontrola w handlu 1
Zakład wylęgu drobiu 1
Pośrednictwo w obrocie zwierząt 2
Marzec Fermy trzody chlewnej - okresowe 3
Kontrola w handlu 1
Ferma szynszyli 1
Siedziby stad IRZ/CC 2
Przewoźnicy zatwierdzeni 4
Kwiecień Siedziby stad IRZ/CC 2
Fermy brojlerów - próbkobranie urzędowe 1
Kontrola w handlu 1
Dobrostan zwierząt 3
Fermy trzody chlewnej - okresowe 3
Maj Siedziby stad IRZ/CC 4
Kontrola w handlu 1
Ferma kur niosek - okresowa 1
Kontrola w handlu 1
Punkty kopulacyjne 2
Dobrostan zwierząt 4
Czerwiec Siedziby stad IRZ/CC 4
Dobrostan zwierząt 4
Punkty unasienniania 1
Kontrola w handlu 1
Zwierzęta dzikie 3
Fermy brojlerów - próbkobranie urzędowe 1
Lipiec Siedziby stad IRZ/CC 4
kontrola w handlu 1
Zakład wylęgu drobiu 1
Punkty unasienniania 2
Dobrostan zwierząt 5
Pośrednictwo w obrocie zwierząt 2
Sierpień Siedziby stad IRZ/CC 4
kontrola w handlu 1
Pukty unasienniania 1
Dobrostan zwierząt 4
Wrzesień Dobrostan zwierząt 5
Siedziby stad IRZ/CC 4
Zakłady lecznicze dla zwierząt 4
Kontrola w handlu 1
Październik Dobrostan zwierząt 4
Siedziby stad IRZ/CC 4
kontrola w handlu 1
Zakłady lecznicze dla zwierząt 5
Listopad Dobrostan zwierząt 5
Siedziby stad IRZ/CC 4
Gospodarstwa rybackie 15
kontrola w handlu 1
Grudzień Gospodarstwa rybackie 16
kontrola w handlu 1