Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UWAGA ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu namysłowskiego

UWAGA!!!

OGNISKO HPAI NA TERENIE POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

Szanowni Państwo,

w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w miejscowości Fałkowice, w gminie Pokój na terenie powiatu namysłowskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie informuje:

 1. Za OBSZAR ZAPOWIETRZONY wysoce zjadliwą grypy ptaków (HPAI) uznaje się teren obejmujący w powiecie namysłowskim:
  1. w gminie Pokój, miejscowości: Fałkowice, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Polna, Kopalina, Lubnów;
  2. w gminie Domaszowice, miejscowości: Nowa Wieś;
  3. w gminie Świerczów, miejscowości: Osiek Duży, Pieczyska, Zbica;
 2. Za OBSZAR ZAGROŻONY wystąpieniem wysoce zjadliwą grypy ptaków (HPAI) uznaje się teren obejmujący w powiecie namysłowskim:
  1. w gminie Pokój, miejscowości: Krogulna, Pokój, Siedlice, Zawiść, Zieleniec;
  2. w gminie Domaszowice, miejscowości: Domaszowice, Dziedzice, Gręboszów, Siemysłów, Strzelce, Wielołęka, Włochy, Zofijówka;
  3. w gminie Namysłów, miejscowości: obszar wiejski Jastrzębie;
  4. w gminie Świerczów miejscowości: Biestrzykowice, Dąbrowa, Kuźnica Dąbrowska, Miejsce, Starościn, Świerczów;

 

Właścicieli drobiu, w tym gołębi, w wymienionych miejscowościach na terenie obszaru zagrożonego prosi się o telefoniczne zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Namysłowie aktualnego stanu drobiu przyzagrodowego pod numerem telefonu 77 410 13 15

 

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
 2. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;
 3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
 5. posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

 1. wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 5. transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
 2. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 1. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 5. transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Dokumenty do pobrania: