Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 7/2012

Zarządzenie nr 7/2012
z dnia 20 listopada 2012 r.

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie

w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do niektórych czynności , o których mowa w art. 16 ust.1  pkt 1 i 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2010 r. nr 112,poz. 744 ze zm.)  oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób ( Dz. U. nr 89, poz.860) zarządzam:

§ 1

Wprowadza się do użytku służbowego Instrukcję w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji  do niektórych czynności , o których mowa  w art.16 ust.1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Namysłowie
lek. wet. Andrzej Malawski